Burseryds IF

Bli medlem

Varmt välkommen till vår förening

Alla är välkomna att bli medlem i Burseryds IF. Ju fler vi blir, desto roligare kan vi ha! När du idrottar i Burseryds IF och har betalt din medlemsavgift är du dessutom försäkrad via Folksam.

Det krävs fullständigt personnummer för alla i medlemsregistret. Föreningen äger rätten till medlemsarkivet och personuppgifterna i Idrottonline. De hanteras därför med full diskretion enligt GDPR vilket innebär att personnummer aldrig visas i någon offentlig miljö. Registret uppdateras varje vecka mot folkbokföringen, så eventuell adressändring ska ske automatiskt. 

Ny medlem

 

Om du är ny medlem så uppge ditt namn på internetbetalningen och komplettera sedan till burserydsif@gmail.com med följande uppgifter:

  • namn,
  • fullständigt personnummer,
  • adress,
  • telefonnummer,
  • e-postadress.


Glöm inte
uppgifter på alla i familjen om det är familjekort! 

Medlem sedan tidigare

 

Om du är medlem sedan tidigare så skriver du namn på internetbetalningen för alla som inbetalningen gäller för (skicka inget mail).

Bli passiv medlem

 

Då visar du att du uppskattar BIF:s verksamhet och den gesten känns oerhört värdefull för alla ideellt arbetande, funktionärer och aktiva. BIF bedriver en omfattande verksamhet. Ett av de viktigaste kraven för att få kommunalt och statligt stöd är att man är medlem i föreningen vars aktivitet man deltar i.

Betalning

Medlemskap Årsavgift

Familjekort (alla i familjen från 0 - 19 år)

600 kr/år

Medlem under 19 år
200 kr/år
Aktiv medlem över 19 år
300 kr/år
Passiv medlem över 19 år
200 kr/år

Betalning sker till
Bankgiro: 5054-2265