Burseryds IF

Fotboll Parasport

Hösten 2022 upptog Burseryds IF aktiviteten med fotbollsträningar för personer med funktionsvariationer, främst brukare inom Solbacken omsorg i Burseryd och Smålandsstenar. Just nu har vi en träning i veckan med fokus på fotboll men vi har också möjligheten att utveckla innehållet i träningarna till att deltaga i andra delar av idrottsföreningens verksamheter. Detta förutsätter givetvis att intresse finns och att de rent tekniska förutsättningarna går att anpassa.

Träning

Träningstillfällen

Syftet med träningarna är främst att få deltagarna att röra på sig och interagera i lätta övningar som har fotboll som fokus. Vi har inte något mål att träna upp ett lag som kan spela mot andra, utan vår inriktning är att skapa en positiv och rolig stund för varje individ tillsammans med andra.a. Mer lek än allvar således. Träningarna är öppna för alla som kan passa in i målgruppen.

 
Dag: Onsdagar
Tid: 17:30 – 18:15
Samlingsplats: BIF-hallen, Granbacken på sommartid

Ordförande för 
Fotboll Parasport

Parasportssektionen

Stellan Paulsson

E-post: paulssonstellan@gmail.com